Вконтакті Facebook Twitter
X

Логін

Щоб отримати дані доступу до аккаунту своєї команди, зверніться до регіонального менеджера.


Команди Enactus в України

Співпрацюючи з провідними корпоративними партнерами, Enactus організовує студентські команди в університетах України. За підтримки своїх викладачів та місцевих бізнесменів-консультантів студенти Enactus створюють реальні проекти в суспільстві, які покращують якість та рівень життя людей.

 1. Житомирський державний технологiчний університет
 2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 3. Київський національний університет технологій та дизайну
 4. Львівський національний університет імені Івана Франка
 5. Нацiональний технiчний унiверситет «Харкiвський полiтехнiчний iнститут»
 6. Національний університет “Львівська політехніка”
 7. Національний університет державної податкової служби України
 8. Національний університет харчових технологій
 9. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 10. Одеська національна академія зв’язку
 11. Одеський національний економічний університет
 12. Одеський національний політехнічний університет
 13. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 14. Українська інженерно-педагогічна академія
 15. Український Католицький Університет
 16. Харківський інститут фінансів УДУФМТ
 17. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 18. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 19. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
 20. Харківський національний університет радіоелектроніки
 21. Хмельницький університет управління та права

Якщо в вашому ВНЗ немає команди Enactus, дійзнайтесь, як її створити тут.